Organic Honey

KSH300.00

Kate's Organic Pure Honey Jar

Club Point: 10.00
KSH850.00

Impacts Pure Honey-1kg

Club Point: 15.00
KSH850.00

Nico Honey

Club Point: 15.00